اخطار مقامات امنیتی به احمدی نژاد: دانشگاه خطرناک است وارد نشوید

uni-teh-40در حالیکه همه دانشگاه های کشور هنوز بطور رسمي بازگشايي نشده اند، انتشار خبر سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه تهران، باعث شددیروز از این دانشگاه مادر تنها یک صدا و یک خواست به گوش برسد:مرگ بر دیکتاتور. دولت کودتا، استعفا، استعفا.

همزمان با آغاز انتخاب واحد دروس دانشگاهي، عصر يكشنبه اعلام شد كه محمود احمدي نژاد به مناسبت آغاز سال تحصيلي در دانشگاه تهران و در تالار علامه اميني كتابخانه مركزي این دانشگاه سخنراني خواهد كرد. وقتی اين خبر منتشر شد، كارمندان، مراجعين و عابريني كه از پياده رو كنار دانشگاه مي گذشتند تازه متوجه شدند كه چرا پرديس مركزي اين دانشگاه، محصور بين خيابان انقلاب، 16 آذر، قدس و خيابان رودسر، فضایی امنيتي پیدا کرده است و تجسس هاي محسوس و نا محسوس متعددي  در آن انجام مي شود.

اما سرانجام يكشنبه شب، يعني چند ساعت پس از انتشار خبر آمدن احمدي نژاد به دانشگاه تهران، شوراي تامين امنیت تهران طي جلسه اي به اين نتيجه رسيد كه رفتن او به دانشگاه، آن هم در اين شرايط به هيچ وجه به صلاح نيست. در گزارش اين جلسه به احمدي نژاد اعلام شده بود كه «حضوري اينچنين تا اطلاع ثانوي به تقويت ضد انقلاب (بخوانیم حاميان جنبش سبز) مي انجامد».

خبری که رسما منتشر نشد؛ درپي اين تصميم بود كه استفاده از اتوبوس هاي شركت واحد برای انتقال دانشجویان دانشگاه امام حسين سپاه و نيز دانشجويان بسيجي دانشگاه هاي ديگر به دانشگاه تهران لغو شد.

به این ترتیب تنها دانشجويان اندكي در سالن علامه دانشگاه تهران حاضر شدند که به همراه بسيجيان دانشجوي ديگر دانشگاه ها، تعدادشان به حدود دويست نفر هم نمی رسیدو اين اندك نفراتي هم كه حاضر بودند صبح ديروز خود را نه در برابرمحمود احمدي نژاد كه در مقابل كامران دانشجو، وزير علوم دولت دوم احمدي نژاد ديدند كه هنوز به درستي به صندلي وزارت تكيه نداده، با اتهام تقلب و جعل مقاله در ISI مواجه شده است.

دومين غيبت احمدي نژاد

اين دومين باري بود كه احمدي نژاد به توصيه مقام هاي امنيتي از حضور در دانشگاه خود داري کرد. سال گذشته نيز به مناسبت آغاز سال تحصيلي محمود احمدي نژاد اعلام كرده بود براي سخنراني به دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران خواهد رفت، اما صبح روز بعد دانشجويانی که خود را آماده رویارویی با وی می کردند، پرويز داوودي معاون اول احمدي نژاد را در برابر خوددیدند.

وزير تازه از راه رسیده علوم بين ساعت 10:30 تا 11 صبح خود را به دانشگاه تهران رساند تا بازگشايي دانشگاه را با سخنانش رسميت بخشد. دو ساعت قبل از آمدن او هم تعداد زيادي خودروي امنيتي سپاه، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات در دانشگاه تهران حضور يافتند و سالن سخنراني را كه تا آن هنگام هنوز قرار بود احمدي نژاد در آن حاضر شود، تحت کنترل درآوردند. بعددر هاي سالن بسته شد. دیگرهيچكس حق حضور نداشت و وقتي هم كه باز شد همه بايد از گيت هاي امنيتي رد مي شدند.

دیروز در دانشگاه در یک سوبسيجيان و حاميان دولت بودندودر سوی ديگر، دانشجويانی که قصد داشتند رفتارهاي دولت احمدي نژاد را به نقد بكشند و پلاكاردهاي خود را در اعتراض به احضارها و زنداني شدن ها نشان دهند. تعداد  اين دانشجويان چند برابربسیجیان بود؛ آن هم در حالیکه دانشگاه هنوز تعطيل است و سال تحصيلي را آغاز نكرده است.

شعار دادن ها قبل از حضور مقام هاي دولتی آغاز شد. حاميان کم تعداد دولت به شعار دادن عليه موسوي و جنبش سبز پرداختند. آنها عمدتا شعار مي دادند: «آزادی اندیشه با شال سبز نمیشه» و «موسوی، اسرائیل پیوندتان مبارك»، «منافق حیا كن، دانشگاه را رها كن»، «مرگ بر اسلام آمریكایی»، دانشجوی مسلمان بازیچه نیست»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، «دروغگو دروغگو  72 کشته کو ؟»، «مرگ بر دیکتاتور مخملی»، «مرگ بر قانون گریز مزدور»، «گرین کارت نمی خوایم نمی خوایم»، «مزدور انگلیسی برو ببین بی‌بی‌سی»، «موسوی پینوشه ایران رنگی نمیشه»، «گرین کارت نمی خواهیم، نمی خواهیم»، «انگلیس حیا کن، کروبی را رها کن»، «موسوی، رجوی، پیوندتان مبارک»، «مزدور ماهواره‏ای نمی خواهیم، نمی‏خواهیم»، » نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، «ایران فقط تهران نیست، تهران فقط شميران نیست»….

آنها همچنين پلاكاردهايي در دست داشتند كه از جمله روي آنها نوشته شده بود:

«مرگ بر شوروی را مطرح كردند كه آمریكا فراموش شود»، «موسوی و اسرائیل پیوندتان مبارك»…

حاميان جنبش سبز

اما در آن سو دانشجويان حامي جنبش سبز شعار مي داند:»موسوی زنده باد كروبی پاینده باد»، «یا حسین میر حسین»، «دانشجو حمایت حمایت»، «منتظری زنده باد،  هاشمی پاینده باد»، «مجتهد واقعی،  منتظری صانعی»، «دولت کودتا  استعفا استعفا»، «مرگ بر دیکتاتور».

حاميان سبز به علت وجود دوربين هاي امنيتي متعدد بر در و ديوار دانشگاه و نيز حضور چندين فيلمبردار و عكاس ناشناس، همانند چند ماه اخير با پارچه سبز صورت های خود را پوشانده بودند؛کاری که در عین حال باعث شده بود رنگ سبز، رنگ غالب در فضاباشد.

شعار دادن راحاميان دولت آغاز كردند. سپس چند نفر از معترضين خواستار سكوت شدند؛ اين سكوت مدتي ادامه يافت اما آنها دوباره شعار دادن را از سرگرفتند و سرانجام پس از يك ساعت دانشجویان نیز در مقام مقابله برآمدند.

در اين زمان كه ساعت حدود 10:30 بود شايع شد كه محمود احمدي نژاد وارد دانشگاه تهران شده است و براي سخنراني به سالن خواهد رفت؛ از اين رو تعداد زيادي به سمت سالن هجوم بردند. اما در نهايت تنها تعداد كمي از حاميان دولت موفق به حضور در سالن شدند و آنهايي هم كه حضور يافتند خود را با كامران دانشجو مواجه يافتند. عكس هايي اين مراسم نشان مي دهد كه تعداد حاضرين حتي به 50 نفر هم نمي رسد.

احمدي نيامد

اما در بيرون پس از اينكه خبر عدم حضور احمدي نژاد  قطعيت يافت، راهپيمايي حاميان جنبش سبز در خيابان هاي دانشگاه تهران آغاز شد. آنها ابتدا حدود هزار نفر و عمدتا از دانشجوياني بودند كه براي انتخاب واحد به داخل دانشگاه آمده بودند، اما به تدریج تعدادآنان افزايش يافت. این دانشجویان در عین راهپیمایی در دانشگاه، شعار های خود را تکرار کردند:مرگ بردیکتاتور، دولت کودتا، استعفا استعفا.

نيم ساعت پس از آغاز سخنراني کامران دانشجو در سالن علامه اميني، در بيرون از دانشگاه شايع شد كه احمدي نژاد به همراه كامران دانشجو به دانشگاه تهران آمده بود اما پس از اينكه متوجه شد حاميان جنبش سبز زياد هستند، دانشگاه را ترک كرد و سخنراني را به وزير علومش سپرد. البته اين شايعه نه تكذيب شد و نه تائيد.

راهپيمايي در دانشگاه

حاميان جنبش سبز حركت خود را در خیابانهای داخل دانشگاه و دور كتابخانه آغاز كردند و علیه احمدی‌نژاد شعار دادند. آنها سپس به طرف سردر دانشگاه تهران رفتند و رو به مردم عابر و سوار بر اتومبيل در خيابان انقلاب بر عليه دولت شعار دادند. راهپيمايي آنها به درهاي ديگر دانشگاه به ويژه در خيابان 16 آذر و خيابان قدس نيز كشيده شد ؛آن هم در حالی که مردم در خيابان ها با آنها همراهي مي كردند. به همین علت بود که راهپيمايي در داخل دانشگاه موجب راه بندان شديدي در خيابان انقلاب و خيابان 16 آذر شد. مردم بوق می زدند و شعار می دادند؛صداي بوق اتومبيل ها و شعار دادن ها حتي از ميدان فردوسي نيز شنيده مي شد.

همزمان پلیس مانع رفت و آمد خودروها در خیابان 16 آذر شد و تعداد زیادی از نیروهای انتظامی كه اطراف دانشگاه تهران مستقر بودند به متفرق کردن اتومبيل ها و عابرين پياده پرداختند. پس از آن نیز مانع ورود دانشجویان به دانشگاه شدند؛ حتي آنهايي كه با پدر يا مادر خود از شهرستان براي انتخاب واحد آمده بودند.

حاميان جنبش سبز پس از حدود يك ساعت و نيم راهپیمایی در داخل خيابان هاي دانشگاه تهران، پارچه نوشته هايي را كه دولت در حمايت از تاسيس دانشگاه اسلامي، اسلامي كردن علوم انساني  و تاسيس سال جديد تحصيلي  بر در و ديوار دانشگاه نصب کرده، پاره کردند و سپس چند نفر از آنها به ايراد سخناني در نقد دولت پرداختند.

جشن تولد موسوي سه شنبه ساعت 10

ساعت هنوز به يك ظهر نرسيده بود كه اين تجمع تمام شد اما مهمترين خبر اين تجمع آخرين بخش تجمع بود. منتقدين دولت و حاميان جنبش سبز با خود قرار گذاشتند ساعت 10 صبح امروز دوباره در اين محل حضور يابند. چرا؟ چون تولد موسوی7 مهر است. امروز احمدی نژاد و گروهش چه خواهند کرد؟

رسانه شمایید


گزارش تصویری از اعتراضات دانشجویی دانشگاه تهران, ششم مهرماه

پیشواز دانشجویان شریف از وزیر علوم دولت کودتا با شعار “وزیر زیر دیپلم استعفا استعفا” + گزارش تصویری

اخطار به دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران

http://www.roozonline.com

Advertisements

یک پاسخ

  1. خواهش ميكنم اين اخبار مبني بر اينكه چه زماني دانشجويان تجمع مي كنند را يك روز قبل خبر دهيد تا ما هم آگاه شويم و شركت كنيم
    به مديريت اين سايت به خاطر آگاهي دادن به مردم و ارائه ي اطلاعات ارزشمند آن هم در اين روزهاي حساس وفاقد هرگونه منبع قابل اعتماد و راستگو يي تبريك مي گم.
    به اميد پيشرفت و موفقيت هرچه بيشتر شما و همه سبزپوشان ايراني

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: