متن کامل نامه محسن سازگارا به خامنه ای

محمدمحسن سازگارا

محمدمحسن سازگارا

«خانه ای از نی»

جناب آقای خامنه ای:
در چند هفته گذشته، رسانه های تحت امر جناب عالی چون صدا وسیما وکیهان پارا از گلیم خود درازتر کرده وآن چه تهمت وناسزا بوده نصیب بنده کرده اند. گفته های این رسانه های مامورارزش پاسخگویی ندارند اما از آنجا که حرفهای آنها منعکس کننده مواضع ونظرات حضرتعالی است، فکر کردم این چند خط را خطاب به شما بنویسم. شاید کمی به خود بیایید وتقوا پیشه کنید.

اول– دربیست سال گذشته که جنابعالی درمسئولیت رهبری نظام جمهوری اسلامی قرار داشته اید، برای سرکوب مخالفین و تثبیت پایه های قدرت خود، بدون استثناء (حتی بدون یک استثناء) تمام مخالفین خود را به عامل آمریکا و سپس اسرائیل و دیگر کشورها متهم کرده اید. در این راه حتی کسانی که مخالف شما نبوده اند وفقط دیدگاه و نظری غیر از نظر شما ویا تفسیری از دین و دنیا غیر از تفسیر شما داشته اند را هم به این اتهامات مزین کرده اید. برایتان هم فرق نمی کرده مخاطب شما معلمین بوده اند یا کارگران، فعالین حقوق زنان بوده اند یا مدافعین حقوق بشر، بازاریان بوده اند یا دانشجویان، روحانیان بوده اند یا دانشگاهیان، نویسندگان بوده اند یا روزنامه نگاران، سیاسی بوده اند یا غیر سیاسی. حتی اصلاح طلبان داخل حکومت هم ازاین تهمت و برچسب زنی شما در امان نبوده اند. توپخانه صدا وسیما و روزنامه هایی چون کیهان به محض کسب اجازه از شما، شلیک تهمت و افترا را شروع کرده اند. شب وروز نغمه مرگ بر این و مرگ بر آن سر می دهید و همگان را مطیع خود می خواهید، غافل از آن که به قول شیخ اجل:
کس نیاید به زیر سایه بوم     گرهمای از جهان شود معدوم
به همین دلیل هر کس و هر گروه اجتماعی یا سیاسی که به نوعی درراه دموکراسی، حقوق بشر، آزاد اندیشی و مطالبات به حق مردم ایران می کوشد، اگر از جانب رسانه های مامور شما به مزدوری و وابستگی و پادویی و حقوق بگیری آمریکا و اسرائیل و دیگران متهم نشود، به نظرم حتما باید در اصالت کار خود شک کند و قبول کند که یک جای کارش لنگ است و لابد به نوعی آب به آسیاب استبداد دینی می ریزد که از ماشین تهمت زنی شما در امان مانده است.

دوم– من مدت ها فکر کرده ام که چرا شما این گونه اید. یک بخش از این رفتار شما را به درد بی درمان درون جامعه ومیان مردم ایران، یعنی تهمت زنی و بد بینی نسبت می دادم وهنوزهم می دهم. یک بخش دیگر را هم ناشی از ساختار ذهنی و بد بینی مفرط شما می دانستم و هنوز هم می دانم، به خصوص با قوت بیمارگونه تئوری توطئه درذهن شما. جنابعالی تمام حوادث عالم را ناشی از برنامه ریزی یک هیئت مدیره برای کل دنیا به نام «دشمن» می دانید و فکر می کنید که تمام حوادث سیاسی عالم از عصر رنسانس تا حالا حاصل کار یک عده سرمایه دار و صهیونیست است که می خواهند مادیت و انسان محوری وانحراف اخلاقی را جایگزین معنویت و خدا محوری نمایند و چون جمهوری اسلامی و شخص شما هم سمبل این معنویت و بازگشت به خدا و نشانه حکومت صالحان هستید، لذا شب و روز هم علیه جمهوری اسلامی و شخص شما توطئه می کنند. تمام سیاستمداران و حتی متفکرین، به خصوص غربی ها هم عروسک خیمه شب بازی آن هیئت مدیره پشت پرده، دانسته یا ندانسته، هستند. معتقدم که این ذهنیت و تفسیر بیمارگونه از عالم، نزد شما وبسیاری از اطرافیانتان به شدت جاری است و اثبات حرفم را هم اتفاقا بیش ازهمه، نوشتجات همین روزنامه کیهان و برنامه های صدا و سیما می دانم که نظرات و تئوری های شما را اعلام می کنند و چکیده هزاران صفحه نوشته و صدها ساعت برنامه و تحلیل این رسانه ها هم همین چند خطی است که این جا آوردم. شما هنوز هم از این بیماری رنج می برید و امیدی هم به بهبودی نیست.
تا این جا دوضلع «تثبیت استبداد» و»بیماری ذهنی» توجیه اصلی من برای تهمت پراکنی و برچسب زنی روزمره شما و کیهان و صدا وسیما و سایر رسانه هایتان بوده است.

و اما سوم– چندی پیش به جوان محقق ایرانی برخورد کردم که سال ها است برای رساله دکترایش روی اسناد سازمان امنیت آلمان شرقی ( اشتازی ) که اکنون در اختیار پلیس جمهوری فدرال آلمان است، کار می کند. او با معرفی دانشگاهش و با پیگیری های فراوان توانسته به سراغ آن بخش از اسنادی برود که هنوز اجازه انتشار و در اختیار عموم قرار گرفتن را نیافته اند. این اسناد نشان می دهند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به دلیل حساسیت ها روی شوروی و شعار نه شرقی- نه غربی حاکم بر انقلاب و همچنین به دلیل سکونت رهبران حزب توده طی سالیانی طولانی در آلمان شرقی و همکاری تنی چند از رهبران این حزب با سازمان امنیت آلمان شرقی و در نتیجه تخصص و تبحر این سازمان درامور ایران، شوروی تصمیم می گیرد که بخش اصلی امور ایران را در سازمان امنیت آلمان شرقی متمرکز کند و جالب است که یکی از افسران عالی رتبه «ک. گ. ب» ( سازمان امنیت معروف شوروی) که بخشی ازمسئولیت امورایران را هم داشته، همین جناب ولادیمیرپوتین بوده که حتما معرف حضور جنابعالی هست و در سفر اخیرش به تهران «حضرت مسیح» را هم دروجود شما دید.
گزارش های ماموران امنیتی که در قالب هیئت های تجاری برای همکاری درزمینه فروش وتولید سلاح ازآلمان شرقی به ایران آمده اند نشان می دهند که نسبت به جنابعالی نظربسیار مثبتی دارند و قول و قرارهایی که با شما در زمانی که عضو شورای انقلاب و رابط این شورا با وزارت دفاع بوده اید گذاشته اند بسیار خواندنی است، به خصوص اصرار شما برای نزدیکی بیشتر با شوروی وهمکاری روزافزون با بلوک شرق. به گفته این جوان محقق که زحمت مطالعه هزاران صفحه اسناد را به خود هموار کرده، اتفاقا نه فقط اظهارات جنابعالی به مامورین آلمان شرقی بسیار جالب است بلکه جالب تر از آن ارزیابی های بسیار مثبت افسران اطلاعاتی روسی از ارتباطات با شما است. و باز هم نکته جالب این که از زمانی به بعد محبت افسران اطلاعاتی روسی و آلمان شرقی به حزب توده سرد می شود و چندان نگرانی هم برای قلع و قمع آنان ندارند و دیگر به گزارش های آن ها که در خطر هم قرار دارند، توجهی نمی کنند. نمی دانم که آیا درنهایت دولت آلمان اجازه خواهد داد که این بخش از اسناد منتشر شود یا نه، اما این را می دانم که کسی مثل شما که چنین در خانه شیشه ای نشسته، نباید شب و روز به خلق خدا سنگ اندازی کند و باز هم به قول سعدی علیه الرحمه که » هندویی نفت اندازی همی کرد. حکیمی گذر کرد و گفت: آن را که خانه نئین است، بازی نه این است.» ، ولو آن که به این روش قدیمی سیاسی هم معتقد باشید که اگر «به همه فحش بدهی و تهمت بزنی، کسی از خودت نمی پرسد چه کاره ای و از کجا آمده ای». واقعا اگر کسی یک دهم چنین اسنادی از ارتباطات با بیگانگان را داشته باشد با او چه رفتاری می کنید و چه بلایی بر سرش می آورید؟ قدری به خودتان بیایید.

آقای خامنه ای:
من بر خلاف شما از خدا می ترسم و به خودم اجازه نمی دهم با آبروی بندگان خدا بازی کنم، حتی اگر جنابعالی باشید. به این آیه قرآن هم اعتقاد دارم که «دشمنی با قومی شما را از جاده عدالت منحرف نسازد، عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیک تراست» ( مائده 8). به همین دلیل بیش از این چیزی نمی گویم و قضاوتی هم نمی کنم. صبر می کنم تا اسناد ارتباطات شما با مامورین آلمان شرقی روشن وشفاف به زودی منتشر شود و قضاوت را هم ملت ایران خواهد کرد. اما بالاترازهمه ما خداوند دانایی است که ناظر بر اعمال همه ما است. شما را دعوت می کنم که تقوا پیشه کنید و تنها کمی از خدا بترسید.
همین.
محمدمحسن سازگارا
بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۸۷

www.sazegara.net/persian


خامنه ای و احمدی نژاد مردم ايران را به گروگان گرفته اند

پسر خامنه‌ای مسئول کنترل نیروهای ضد شورش

ولايت فقيه سه راه بيشتر ندارد محسن کديور:

اعلام اعتصاب و کناره‌گیری امام‌جمعه موقت قم

متن کامل بیانیه آیت الله طاهری

آیت الله منتظری: با برخوردهای تند موجب بی اعتمادی مردم نشوید


Advertisements

45 پاسخ

 1. ریدم به هیکل سازگارا با با اون موسوی بد ریخت و قیافه ریدم به شما که عقل توی اون مختون ندارین همش ان گذاشتین تو کلتون مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس درود وصلوات بر امام خامنه ای بزرگوار

 2. آقای سازگارا وآقایان دیگر گند کاری شما بر ملا شده دیگر حیا کنید وشما ها که مرگ بر ولی ما میفرستید مرگ بر شما

 3. مرگ بر خامنه ای
  مرگ بر احمدی نژاد
  هردوتون رو ازین مملکت میندازیم بیرون،

 4. خامنه ای بیمار روانی نیست. بیمار روانی خواندن خامنه ای تلاش برای تبرئه اوست وباعث اشتباه در تحلیل رفتار او و عدم نتیجه گیری میشود. او یک زمامدار دجال، بی حیا و مال اندوز است که برای ادامه حکومتش به هر جنایتی دست میزند. قابل توجه آقای سازگارا

 5. حکومت با کفر باقی میماند ولی‌ با ظلم باقی نمیماند (امام علی‌)
  به امید روزی که ظلم ریشه کن بشه

 6. اقای سازگارا امیدوارم روز بازگشت شما عزیزان به ایران نزدیک باشه تا دوباره همه با هم اینجا رو از نو بسازیم

 7. مهندس موسوی با بیانیه 17 که نشان دهنده نبوغ ایشان است ثابت کرد که انسانی آزاده و شهیدی زنده است چرا که در جبهه حق ایستاده و جز معدود کسانی است که فلسفه عاشورا را درک کرده و با تمام وجود حاضر است جان خود را در راه آزادگی و دین واقعی فدا کند

 8. امیدوارم روزی نیاید که آمریکا و انگلیس بر ما حکومت کند

 9. زنده باد ولايت حق
  جاويد باد نام سربازان وطن
  زنده باد رهبر فرزانه مان ، آيت الله خامنه اي
  و ننگ و شرم بر شما بي شرمان بي حيا ؛ اگر مسلمان نيستيد لااقل آزاده باشيد .

 10. خامنه ای قاتله / حکومتش باطله

 11. ظلم ماندنی نیست. روزی میاید که این کشور از وجود شما منحوسان پاک میشود.
  درود بر آن روز که بگوییم ایران از آن ماست!

 12. به نام خدایی که جان داد تا بتوانیم در راه دین و درراه رهبر عزیز مان حضرت ایت الله خامنه ای فدا کنیم و ننگ بر کساانی که با خود فروشی به امریکا و اسرائیل خود را در برابر آنها به یک عروسک خیمه شب بازی تبدیل کرده اند
  این را به شما می گویم که بدانید اگر امروز من وشما به همین راحتی در ایران عزیزمان زندگی می کنیم به خاطر جان فشانی رهبر کبیر ایران حضرت ایت الله خمینی ودعاههای رهبر با تقوایمان هست
  بروید و حیا کنید.

  • احسنت

 13. درود بر خامنه ای – تا چشاتون در بیاد – ما همچنان شما و آمریکا را دشمن درجه یک خود می دانیم . او او سگان شما نیز بگزرد.

 14. با درود بر سازگارای راستگو و حقیقت جو
  من ازکسانی هستم که تازگی هابه جنبش آزادیخاه سبز پیوستم البته بعد از کلی تحقیق تازه متوجه ذات خامنه ای شدم بعدشم درجواب به (ایرات سبز)میگم دمت گرم امیدوارم همه ما مثل سازگارا همینطور باشیم

 15. درود بر فرزند پاک ایران زمین

 16. خامنه اي حيا كن سلطنت رو رها كن

 17. خامنه ای بی دین / آلت دست پوتین

  دولت باطل نمی خوایم / رهبر قاتل نمی خوایم

  • به همین راحتی تهمت را میپذیرید؟

 18. این جنایت راهم مردم غیوربلوچستان محکوم کردنند

 19. با تشکر از اقای سازگارا بابت زحمتاشون
  خواهش میکنم اگه اطلاعاتی هم از اقای مجتبی خامنه ای دارن، ما رو بی نصیب نذارن

 20. درود بر دکتر سازگارا .
  مرگ بر عاملین جمهوری اسلامی .

  • مرگبر سازگارا ئ همدستاش
   دورود بر جمهوری اسلامی ایران

 21. راجه به سخنان آقاي دكترسازگارانمي دانم به طور قطع درست هست يانه ولي در مورد اينكه اين رژيم مورد حمايت
  روسيه هست هيچ شكي نيست مواضع دوحكومت در بسياري جهات به هم گره خورده،بالاخره روسيه به دنبال منافع خود هست واين كاملاطبيعي هست كه كشوري به
  دنبال منافع خودباشداين تنهارژيم حاكم برايران است كه هيچ
  منافع ملي ندارد وتنها به فكر منافع نظام هستندوهمه مي دانيم كه منافع نظام وملت كاملا با هم تضاددارد.

  • جان من خیلی حرف بی اساس نزنید همه دنیا به استقلال این کشور معترفند حتی مخالفان جدی این نظام.
   جناب سازگارا
   یک چیزی بگید که بچسبه
   آخه کدام سیاستمداری این حرف شما را قبول داره

 22. مرگ بر جلاد

 23. امیدوارم طرفداران احمق خامنه ای راجع به این مسائل فکر کنندبه نظرم دلیل ساده ای که بخش عظیمی از سرمایه این ملت را برای خرید ابزارآلات فیلترینگ به باد می دهند همین است که نمی خواهند مردم از واقعیات با خبر شوند درود بر همه ایرانی های آزادمنش بویژه دکتر سازگارا.

  • لطفا توهین ممنوع
   اما راجع به آزادی من قبول دارم محدودیتهای بیجایی وجود دارد
   این سایت هم بخاطر اینکه حرفها را بدون ملاحظه میگذاره جالبه

 24. حکایت امثال خامنه ای همانند کسانی است که در باتلاق گیر افتاده اند و گه گیجه گرفته اند

  • خیلی بی ادبانه حرف میزنی پسر کوچولو
   پدر مادرت بهت ادب یاد نداده اند؟

  • از اسمت خجالت بکش شانس اوردی اسم خوی داری وگرنه…

 25. درود بر محسن سازگارا به اميد روزي كه رييس جمهوري مثل شما داشته باشيم

 26. مرگ بر خامنه ای جلاد……..الهی داغ مجتبی رو ببینی

  • مژگان خانم خیلی سخت نگیرید یک کمی دلرحم باشید

 27. شاید حکومت کفر پایان پذیر نباشد ولی حکومت ظلم پایان پذیر است

  • این یکی رو خوب اومدی
   موافقم

 28. درود حقتعالی بر دکتر سازگار
  باز هم میگم از دست هیچکس هیچی بر نمیاد فقط خدا
  اینا دیگه با خدا در افتادن یعنی با حق
  امام علی می فرمایدهرکه با حق در افتد نابود گردد پس………
  فقط خدا از پس این وحشیا بر می یاد
  مرگ بر این نظام وحشیه دیکتاتوری

 29. آفرین به دکتر دس دس دس دس دس دس دس دس دس
  دانشجو میمیرد زلت نمی پزیرد.
  نصر من الله و فتح القریب مرگ بر این دولت مردم فریب

 30. BE KHODA GHASAM KE KHAMENEHEY YEK BIMARE RAVANI AST KE HAME DONYA RA DOSHMAN MIBINAD VA MODAM BE IN VA AN NASEZA MIGOYAD

 31. درود بر اين شجاعت و غيرت جناب دكتر

 32. درود بر دکتر سازگارا. ما همیشه پیگیر راهنماییهای شما هستیم . لطفا هماهنگی های روز قدس را هم به کمک دکتر نوری زاده عهده بگیرید. درضمن ما از شما آدرس ایمیل نداریم جناب دکتر. به امید ایرانی سکولار با کمک شما.

 33. مدتهاست که گوش وجدان سید علی به خواب ابدی فرو رفته و متأسفانه به جز چاپلوسی متملقان دروغگو و مداحان فاسد و دين فروشان، مدتهاست گوش جانش «گوهر حقيقت» را نمی شنود.

 34. با سلام برجنا ب آقای دکتر محسن سازگارا این دلیر مرد ایرانی وشیر مردی که تاب وتحملش برای حضرات آنقدر سنگین وسخت بوده وهست که حتی درخارج از کشور نیز دست از سر ایشان برنمی دارند من به دیدگاههای بلند نظرانه ایشان که به حق اسلام ناب محمدی هست ایمان دارم وایمان راسخ وقلبی به این نکته دارم که ایشان شیعه اثنی عشعر پیرو راه مولایمان علی (ع) واعتقاد راسخ به اسلام ناب محمدی دارد وهیچگاه از اعتقادتات به حق اش دست برنداشته است .به همین دلیل خارچشم حضرات بوده است . هرکجای این کره خاکی که زندگی میکند علی یارش وخداوند نگهداروجودش باشد انشا…

 35. مرگ بر خامنه اي كثيف و مزدور
  مرگ بر نوچه اش احمدي نژاد و مرگ بر مجتبي كه آرزوي رهبري را به گور خواهد برد و جوانان اين مرز و بوم گورش را جلوي چشمان پدر بي پدرش خواهند كند

  • معصومه خانم چقدر خشنی
   یک کم زنانه تر حرف بزن

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: